Home   Grijanje prostora

Grijanje prostora

Tijekom zimskih mjeseci kada imamo najveće potrebe za grijanjem Sunčeve energije ima najmanje. Zbog toga nije moguće samo energijom Sunca grijati stambeni prostor veće se to radi u kombinaciji s ostalim uređajima za grijanje prostora (plinski uređaj, uljni kotao ili kotao na biomasu). Stoga je kod planiranja potrebno voditi brigu o pojedinim elementima koji povećavaju iskoristivost cijelog sustava:

  1. dobrom izolacijom smanjiti toplinske zahtjeve za grijanjem objekta – 100kWh/m2
  2. koristiti niskotemperaturna grijanja s što nižem režimom temperature polaznog i povratnog voda grijanja 30°C – 40°C
  3. korištenje vakuumskih kolektora – u zimskim uvjetima imaju 30% veću efikasnost u odnosu na ravne
  4. povećati nagib kolektora (min. 45°) – na taj način se povećava okomita „ulazna“ zimska površina kolektora (kada je sunce nisko) a smanjuje „ljetna“ površina kada imamo previše sunčeve energije.

 

 

solar_flatpanelexp1_ch

Nakon zagrijavanja spremnika  PTV solarna instalacija zagrijava akumulacijski spremnik za potporu grijanja.

Kada je temperatura u akumulacijskom spremniku veća od povratne temperature iz sustav grijanja automatika preusmjerava grijanje prema akumulacijskom spremniku te koristi njegovu pohranjenu toplinu za grijanje prostora

Dobro dimenzioniranim sustavom može se uštedjeti do 35 % ukupno potrebne energije za grijanje. Kako bi se u proljetnim i jesenskim danima “uhvatilo” što više Sunčeve energije potrebno je istu pospremiti u dodatni spremnik topline.

Tijekom ljetnih mjeseci javlja se višak topline zbog čega često dolazi do pregrijavanja sustava. Bazen je idealan potrošač tog viška. Ukoliko nemamo bazen tada instaliramo zaštitu od pregrijavanja.

 

Više o tome u stručnom kutku